รายการห้องรับแขก
สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz

สัมภาษณ์ มกุฏ อรฤดี
จะมีไหม! สถาบัันหนังสือแห่งชาติดำเนินรายการโดย พัชราภรณ์ ชุมกลิ่น, ธนาทิพย์ ฉัตรภูติ
ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ฟังเสียง : (จะมีไหม! สถาบัันหนังสือแห่งชาติ_๑) (จะมีไหม! สถาบัันหนังสือแห่งชาติ_๒)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ