รายการรอบรั้วเสมา
สถานีวิทยุศึกษา FM. 92.0 MHz.

สัมภาษณ์ มกุฏ อรฤดี
เรื่อง โครงการจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี ๑๐๐ แห่ง และสมุดบันทึกการอ่านดำเนินรายการโดย คุณเนตรนภิส รณะนันทน์
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.

ฟังเสียง : (โครงการจัดตั้งห้องสมุดหนังสือดี ๑๐๐ แห่ง และสมุดบันทึกการอ่าน)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ