รายการ ‘โลกหนังสือ FM 100.5 MHz’

สัมภาษณ์ มกุฏ อรฤดี
เรื่อง หนังสือ ‘อาทิตย์อุทัยดั่งสายฟ้า’
(ลีโอ รอว์ลิ่งส๎๎ เขียน / ปาริฉัตร เสมอแข แปล)ดำเนินรายการโดย สายชล เกียรติกังวาฬไกล
ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๑

ฟังเสียง : (อาทิตย์อุทัยดั่งสายฟ้า_๑) (อาทิตย์อุทัยดั่งสายฟ้า_๒)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ