รายการ ‘โลกหนังสือ FM 100.5 MHz’

สัมภาษณ์ ดร.สิรยา ชื่นกำไร
เรื่องหนังสือ ‘เกือบไม่ได้เขียน’
(เจมส๎ เฮอร์เรียต เขียน / ปาริฉัตร เสมอแข แปล)ดำเนินรายการ โดย สายชล เกียรติกังวาฬไกล
ออกอากาศ วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
ฟังเสียง : (เกือบไม่ได้เขียน_๑) (เกือบไม่ได้เขียน_๒)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ