การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๒
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปาฐกถา :
'พันธกิจของบรรณาธิการกับวาระการอ่านแห่งชาติ'

มกุฏ อรฤดีณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ฟังเสียง : (บันทึก ๑)   
   
กลับไปสารบัญหลัก > กลับไปสารบัญจากแถบเสียง > กลับไปต้นบทความ