ประเทศไทยไม่ร่ำรวยนัก โปรดให้หนังสือทุกเล่มอยู่ได้หลายชั่วอายุฅน
  หน้าแรก   เฟซบุ๊คทั้งหลาย   หนังสือ   บทความ   ระบบหนังสือ   เกี่ยวกับผีเสื้อ   บันทึกถึงผีเสื้อ   ห้องสนทนา   โรงเรียนวิชาหนังสือ
  ดอนกิโฆเต้ฯ   ของเล่น   ของที่ระลึก   แผนที่เว็บ   คำถามเดิมๆ   นิตยสารหน้าจอ   สมัครสมาชิก   แก้ไขข้อมูลสมาชิก   สั่งซื้อหนังสือ
  หน้าแรก > เกี่ยวกับผีเสื้อ > ติดต่อผีเสื้อ
 

สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
อาคารหมายเลขห้า
๕/๔ ซอยเกษม  ถนนสุขุมวิท ๒๔
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๓-๔๖๖๐-๒
โทรสาร ๐๒-๒๖๑-๓๘๖๓
อีเมลบรรณาธิการ : bflybook@bflybook.com
อีเมลผู้ดูแลเว็บ : webmaster@bflybook.com

เขียนถึงผีเสื้อ

Butterfly Publishing House
Number Five Building
5/4 Sukhumvit 24 Road
Bangkok 10110 Thailand
Phone (+662) 663-4660-2
Fax (+662) 261-3863
E-mail to editor : bflybook@bflybook.com
E-mail to webmaster : webmaster@bflybook.com

       
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ๕/๔ ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๓ ๔๖๖๐-๒
การทำหนังสือดี ก็เสมือนสร้างโบสถ์วิหาร